Quotes of JinQue RD

“ Do not HUNT for DREAMS & HAPPINESS that SOCIETY or HUMANITY dictate and define. WAKE UP. FILL yourself with LOVE and PEACE and you will never be INCOMPLETE. ”

- JinQue RD

“ Do not HUNT for DREAMS & HAPPINESS that SOCIETY or HUMANITY dictate and define. WAKE UP. FILL yourself with LOVE and PEACE and you will never be INCOMPLETE. ”

- JinQue RD

“ Isang umagang kinumutan ng gabi Isang langit na sa disyerto ikinubli. Ito, Ito ang buhay ko Kung saan Kinakain ng nakaraan Ang aking kasalukuyan. ***from her poems 'NAKARAAN' (1997) ***published in her book 'HUE WINS? Mga Tula ng Pusong Pusakal' (2019) ”

- JinQue RD
  • 1